Nordstage.nl is aangesloten bij Webshop Keurmerk, een door de consumentenbond erkend keurmerk voor webshops.

Het gebruik van de algemene voorwaarden van Webshop Keurmerk, opgesteld in samenwerking met de consumentenbond geeft u als consument duidelijkheid en zekerheid.

Door op het webshop keurmerk logo te klikken, kunt u de algemene voorwaarden inzien.

Nordstage.nl is gegistreerd lid EU Onlinegeschillenbeslechting