Disclaimer

Nordstage.nl heeft met de totstandkoming van deze website veel zorg besteedt  aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle data en prijzen. Mogelijk onjuistheden die zijn voortgekomen uit kennelijke (type) fouten worden daarom in alle gevallen uitgesloten van aansprakelijkheid voor schade. Dit geldt voor zowel Zowel Nordstage.nl alsmede alle toeleveranciers.

Hyperlinks derden

Nordstage.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) wijst Nordstage.nl  in alle gevallen af.